Ministerstvo dopravy vyhlašuje 2. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD

30.11.2009: 30.11. 2009 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlásilo 2. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat od 15.12. 2009 do 26.2. 2010. Pro žadatele budou v rámci 2. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 133 000 000 Kč. Podpora z OPD pro plavidla je realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.