Ministerstvo dopravy vyhlašuje 4. kolo výzvy pro modernizaci vnitrozemských plavidel z OPD

17.04.2012:
16. 4. 2012 – Tisková zpráva – Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlašuje 4. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 6.3 – Podpora modernizace říčních plavidel. Projektové žádosti bude možné předkládat do 15. 6. 2012. Pro žadatele budou v rámci 4. kola výzvy k dispozici prostředky až do celkové výše 30 milionů Kč. Podpora z OPD je pro plavidla realizována na základě Programu modernizace plavidel vnitrozemské vodní nákladní dopravy.