Ministerstvo dopravy vyhlašuje II. kolo výzvy pro program Interoperabilita v železniční dopravě (OPD

17.07.2012:
16.7.2012 - Tisková zpráva - Ministerstvo dopravy, Řídící orgán Operačního programu Doprava, vyhlašuje 2. kolo výzvy pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 1.2 – Zajištění interoperability na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů. Díky této výzvě budou mít žadatelé, zejména železniční dopravci, možnost čerpat z 334 milionů Kč na neinfrastrukturální typy projektů.