OPD bude spolufinancovat další rozvoj pražského metra

17.10.2009: Ministerstvo dopravy jako Řídící orgán Operačního programu Doprava vyhlásilo výzvu pro předkládání projektových žádostí v rámci oblasti podpory 5.1 – Rozvoj sítě metra v Praze. Díky této výzvě se Dopravnímu podniku hl. m. Prahy otevírá možnost čerpat v následujících letech více než 8 miliard Kč z fondů EU na další rozšíření sítě pražského metra.