Operační program Doprava

19.02.2009: Operační program Doprava pro programovací období 2007—2013. Verze březen 2007.

Upozorňujeme čtenáře, že zveřejněné verze dokumentů jsou finální.

Programový dokument

Text Operačního programu Doprava v podobě schválené Evropskou komisí dne 10. 12. 2007.

Česká verze:

Anglická verze:

Prováděcí dokument

Prováděcí dokument OP Doprava zatím nebyl zveřejněn.

Další dokumenty

Zde naleznete odkaz na stránky OP Doprava, kde jsou uvedeny studie, průzkumy, hodnocení, legislativa, pokyny pro žadatele a další dokumenty vztahující se k OP Doprava:

Čtvrtek,  7. srpen 2008, Šárka Křivanová