Překlady projektových žádostí dopravních projektů předkládaných ke spolufinancování z OP Doprava pro

19.02.2009: Řídící orgán Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU MD) zveřejňuje výzvu k předložení nabídek na realizaci zakázky " Překlady projektových žádostí dopravních projektů předkládaných ke spolufinancování z OP Doprava pro potřeby Evropské investiční banky ".
Zdroj: MDČR AKT