Zpracování písemných pracovních postupů Odboru plavby MD pro implementaci oblasti podpory 6.3 OPD

19.02.2009: Řídící orgán Operačního programu Doprava (Odbor fondů EU MD) zveřejňuje výzvu k předložení nabídek na realizaci zakázky "Zpracování písemných pracovních postupů Odboru plavby MD pro implementaci oblasti podpory 6.3 OPD".
Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR