Administrativní zajištění projektů ESF se zlepší

17.06.2010: Externí administrátor pomůže Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR spravovat oblast podpory 1.1 – Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků, spadající pod Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), prioritní osu 1 – Adaptabilita. Ta se setkala s nečekaně velkým ohlasem ze strany zájemců o dotaci.
MPSV pro urychlení vyřizování žádostí a administraci už realizovaných projektů uzavřelo na základě výběrového řízení smlouvu se společností Accenture Central Europe B. V., organizační složka (Accenture). Společnost Accenture bude vykonávat roli externího administrátora této oblasti s cílem posílit administrativní zajištění globálních grantů a výzev.

Více informací naleznete zde: Administrativní zajištění projektů ESF se zlepší