Statistika čerpání (OP LZZ)

11.01.2011:

Na webu evropského sociálního fondu byly aktualizovány statistiky k 5. lednu 2011.

Grafy přehledně zobrazují, kolik peněz je pro OP LZZ určeno, jak jsou peníze rozděleny do prioritních os a oblastí podpory nebo to, o kolik peněz projekty žádají a kolik jich již bylo přiděleno.

Více informací naleznete zde: Statistická data čerpání