Deset let evropské strategie zaměstnanosti: společné cíle k zajištění více a lepších pracovních míst

19.02.2009: Již uplynulo deset let od vzniku hlavního nástroje politiky EU pro vytváření lepší práce pro všechny. Evropská strategie zaměstnanosti (ESZ), která stanovuje společné cíle a priority a zajišťuje koordinaci politik zaměstnanosti v celé EU, pomohla od roku 1997 zvýšit zaměstnanost v EU ze 60,7 % na 64,3 % a snížit dlouhodobou nezaměstnanost z 5 % na 3,6 %. Při příležitosti tohoto výročí se koná důležitá konference organizovaná evropskou Komisí a portugalským předsednictvím EU, které minulý měsíc předcházela úspěšná akce týkající se tzv. "flexikurity" - spojení flexibility a jistoty v oblasti zaměstnání.
Zdroj: eDotace - zpravodajství, Zobrazit celý článek