Dotazníkové šetření v rámci "Ročního operačního vyhodnocení OP LZZ 2009"

05.11.2009:

V souvislosti s realizací evaluačního projektu „Roční operační vyhodnocení OP LZZ 2009", který pro MPSV vypracovává společnost RegioPartner s.r.o., bychom rádi jménem Řídícího orgánu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti požádali příjemce a potenciální žadatele o vyplnění internetového dotazníku.