E-Databáze produktů Evropského sociálního fondu má pomoci čerpat prostředky EU i podpořit zaměstnano

10.12.2009: Na 350 produktů obsahuje nová internetová databáze (e-Databáze) Evropského sociálního fondu (ESF) na adrese http://esfdb.esfcr.cz    . Firmy, neziskové organizace i další návštěvníci si z tohoto webového portálu mohou zdarma stáhnout vzdělávací programy, manuály, studijní podklady, školicí dokumenty či videa, které vznikly díky projektům ESF v České republice (ČR) a v zahraničí. Týkají se zaměstnanosti, rozvoje lidských zdrojů a sociální integrace v ČR.
V současné době databáze obsahuje produkty, které vznikly v rámci Programu Iniciativy Společenství EQUAL ČR (CIP EQUAL). Šlo o program zaměřený vývoj inovací pro zvyšování zaměstnanosti a boj proti diskriminaci na trhu práce, který se v letech 2004–2009 realizoval ve všech státech Evropské unie. Postupně se databáze bude doplňovat o další inovativní produkty z ostatních programů ESF, které se v České republice realizovaly v letech 2004–2009 (Operační program Rozvoj lidských zdrojů a Jednotný programový
dokument pro Cíl 3 regionu NUTS2 hlavní město Praha) a rovněž o produkty z aktuálního programu ESF, který se v gesci MPSV realizuje v programovém období 2007-2013 (Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost).

Více informací naleznete zde    .