Ex-ante evaluace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v období 2007-2013

17.04.2009: Ex-ante hodnocení Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro období 2007-2013 má za cíl zhodnocení oprávněnosti podpůrných opatření, resp. zdůvodnění navrhovaných prioritních os programu a posouzení jejich účinnosti.

Ex-ante hodnocení OP LZZ bylo odborem řízení pomoci ESF Ministerstva práce a sociálních věcí ČR vyhlášeno v souladu s čl. 46 Nařízení Rady o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu.

Ex-ante evaluace ke stažení na ESF