II. výzva Globálního grantu EDUCA

16.04.2010: Ministerstvo průmyslu a obchodu sekce strukturálních fondů (Zprostředkující subjekt OP LZZ) vyhlašuje dnem 14. dubna 2010 druhou výzvu k podávání žádostí o podporu v rámci GG EDUCA — Další profesní vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů v oblasti průmyslu, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí.
Příjem žádostí podávaných prostřednictvím aplikace Benefit7 začne od 3. května 2010.

Více informací naleznete zde: II. výzva Globálního grantu EDUCA