Informace o Databázi hodnotitelů pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 2007—2013

19.02.2009: Řídící orgán OP LZZ připravuje novou funkční databázi hodnotitelů pro programové období 2007—2013. Možnost přihlásit se do této databáze bude v únoru 2008, a to na základě dotazníku, který bude k dispozici na těchto webových stránkách. Hodnotitelé, kteří byli zařazeni do databáze hodnotitelů pro OP RLZ a JPD 3 (2004—2006), budou rovněž osloveni e-mailem.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek