Jak vyplnit údaje související s veřejnou podporou v aplikaci Benefit7 pro výzvu č. 23

19.02.2009: V případě, kdy má budoucí podpora charakter veřejné podpory či podpory de minimis, záleží na volbě žadatele, na základě kterého z těchto dvou režimů má být podpora z OP LZZ poskytnuta jemu, jeho partnerům nebo v případě projektů vzdělávacích agentur nebo sdružení tzv. zapojeným podnikům (např. podniky, jejichž zaměstnanci se budou účastnit školení podpořené z prostředků OP LZZ).
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek