Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče (OP LZZ)

06.12.2011: Posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu státní správy