Moravskoslezský kraj - krajský úřad uspořádal 1. konferenci k individuálnímu projektu kraje "Podpora

04.12.2009: Moravskoslezský kraj získal z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR (prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) 595 milionů na projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji" (dále jen Projekt). Prostřednictvím tohoto projektu budou v období od 1. 1. 2009 - 31. 12. 2011 financovány některé stávající i zcela nové služby sociální prevence na území Moravskoslezského kraje.