Nejčastější otázky a odpovědi pro programové období 2007—2013 v OP Lidské zdroje a zaměstnanost (1)

19.02.2009: Nejčastější otázky a odpovědi pro programové období 2007—2013 jsou rozděleny podle jednotlivých prioritních os Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jsou zde uvedeny také otázky a odpovědi dotýkající se obecně programového období 2007—2013.