Nový Prováděcí dokument OP Lidské zdroje a zaměstnanost

19.02.2009: Aktuální verze PD OP LZZ z ledna 2008 poskytuje podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory se zaměřením na jednotlivé činnosti, které lze v rámci OP LZZ realizovat.