Platby Evropské komise na OP LZZ pozastaveny nejsou!

16.03.2012:

V návaznosti na současné mediální zprávy týkající se pozastavení žádostí o platbu do Evropské komise (EK) ze strany Ministerstva financí (MF) bychom rádi ujistili své příjemce i širokou veřejnost, že toto opatření se OP LZZ netýká a nebude mít na naše příjemce a žadatele žádný dopad.