Platby z Evropské unie na OP LZZ nejsou pozastaveny

17.03.2012:

V návaznosti na aktuální zprávy v médiích týkající se pozastavení plateb z rozpočtu Evropské unie bychom rádi ujistili své příjemce i širokou veřejnost, že toto opatření se OP LZZ netýká a nemá na naše příjemce a žadatele žádný vliv.