Postup pro zadávání zakázek OP LZZ dle metodického pokynu

11.01.2012:

Řídící orgán OP LZZ vydal 10. ledna 2012 dokument "Postup pro zadávání zakázek dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek" vysvětlující vybrané kapitoly metodického pokynu.