Povinné minimum publicity OP LZZ pro období 2007 - 13

19.02.2009: Požadavek na informování veřejnosti o projektech podpořených z fondů Evropské unie je stanoven v Nařízení Evropské komise č. 1828/2006.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek