Prezentace ze semináře pro žadatele výzvy č. 88 (OP LZZ)

06.04.2012:

Upozorňujeme žadatele výzvy č. 88 OP LZZ, oblast podpory 3.4 - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života, že byly zveřejněny prezentace ze semináře pro žadatele.