Publikace závěrečné zprávy z organizace evaluačních fokusních skupin OP LZZ 2009

17.12.2009:

Rádi bychom upozornili, že v rubrice Dokumenty > Evaluace > OP LZZ byla publikována závěrečná zpráva z organizace evaluačních fokusních skupin OP LZZ 2009. Zpráva poskytuje kvalitativní vhled do interního a částečně i externího prostředí implementace OP LZZ. Zpráva zachycuje analýzu dosavadního průběhu implementace a řízení OP LZZ, identifikuje problémová místa a potenciál pro rozvoj kapacit Řídícího orgánu a dalších částí implementační struktury OP LZZ.