Revize textu výzvy č. 94 (OP LZZ)

17.08.2012:
Důvodem revize výzvy č. 94     je úprava vykazování nepřímých nákladů u projektů, jejichž přímé způsobilé náklady bez křížového financování přesahují 15 mil. Kč. Pokud se v takovýchto projektových žádostech vyskytne chyba ve vyčíslení podílu nepřímých nákladů, nebudou automaticky vyřazovány, ale bude jim dále poskytnuta možnost opravy podílu nepřímých nákladů v rámci hodnocení přijatelnosti.
Více informací naleznete zde: Revize textu výzvy č. 94