Seminář pro příjemce k výzvám č. 76 a č. 77 dne 17. 5. 2012 v Brně (OP LZZ)

10.03.2012:

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor řízení pomoci z ESF a Externí administrátor Řídícího orgánu pro oblast podpory 3.4. a 5.1. OP LZZ si Vás dovolují pozvat na seminář pro příjemce k výzvám č. 76 a č. 77 OP LZZ v oblasti podpory 3.4. - Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života a 5.1. - Mezinárodní spolupráce.