Seminář pro žadatele k výzvě č. 75 dne 31.5.2011 v Brně

12.05.2011:

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor implementace fondů EU si vás dovoluje pozvat na seminář pro předkládání grantových projektů k výzvě č. 75 OP LZZ, oblast podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce.