Seminář pro žadatele v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Brno

27.04.2012:

Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra si Vás dovoluje pozvat na seminář pro příjemce v rámci výzvy č. 89 OP LZZ - Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy.