Vyhlášení výzvy č. 80 v rámci OP LZZ

26.08.2011:

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s názvem „Efektivní justice". Informace byla publikována na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Více informací naleznete zde: Vyhlášení výzvy č. 80 v rámci OP LZZ