Výjimka z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek (OP LZZ)

08.12.2010:

Na webových stránkách Evropského sociálního fondu v ČR bylo publikováno upozorňení pro příjemce, že dne 3. prosince 2010 udělil Řídící orgán Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost obecnou výjimku z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek.

Příjemci, kteří jsou v právním aktu zavázání verzí 1.0 až 1.3 příručky D9, budou moci při stanovování požadavků na prokázání kvalifikace uchazeče požadovat pouze kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu o právní subjektivitě a dokladu o oprávnění k podnikání, nikoliv tedy ověřenou kopii, jak je stanoveno v příručce D9.

Více informací naleznete zde: Výjimka z Příručky D9 Metodického pokynu pro zadávání zakázek