Vypořádání připomínek k výzvě v oblasti podpory 3.4

20.05.2011:

Upozorňujeme, že u výzvy č. 76 bylo uveřejněno vypořádání připomínek, které byly na žádost Řídícího orgánu OP LZZ zaslány subjekty zabývajícími se rovnými příležitostmi.