Výroční zpráva OP LZZ za rok 2009

02.06.2010:

Upozorňujeme, že na webových stránkách ESF byla zveřejněna Výroční zpráva o provádění Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost 2009, která byla dne 31. května 2010 schválena Monitorovacím výborem OP LZZ.

Více informací naleznete zde: Výroční zpráva OP LZZ za rok 2009