Výsledky výzvy 76 podle tematického zaměření projektových žádostí (OP LZZ)

19.04.2012:

Upozorňujeme, že u výzvy č. 76 OP LZZ, oblast podpory 3.4 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, byly uveřejněny výsledky této výzvy podle tematického zaměření projektových žádostí.