Výsledky výzvy č. 19 a aktualizace harmonogramu výběrových komisí (OP LZZ)

08.02.2011:

Na webu Evropského sociálního fondu v ČR byly publikovány dílčí výsledky výzvy č. 19: "Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit".

Rovněž byl aktualizován předpokládaný harmonogram zasedání výběrových komisí.

Více informací naleznete zde: Výsledky výzvy č. 19 a aktualizace harmonogramu výběrových komisí