Výsledky výzvy č. 52

28.05.2010:

Dne 27. května 2010 byly zveřejněny druhé výsledky výběru projektů v rámci výzvy č. 52 "Adaptabilita zaměstnanců sdružení".

Výběrová komise (VK), která se zabývala výběrem grantových projektů předložených do výzvy číslo 52 v rámci GG Zvýšení adaptability zaměstnanců podniků v profesních oborových a odvětvových sdruženích OP LZZ, zasedala dne 4. května 2010. VK byly předloženy k projednání 13 projektové žádosti, které prošly věcným hodnocením. Z těchto 13 žádostí VK doporučila k podpoře 6 projektových žádostí. 5 Projektů bylo zařazeno do zásobníku.

Více informací naleznete zde: Výsledky výzvy č. 52