Výzva č. 19 pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2. - Podpora sociální inte

19.02.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor sociálních služeb, vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek