Výzva č. 23 k předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 1.1.

19.02.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ), vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek