Výzva č. 26 k předkládání grantových projektů v oblasti podpory 3.4. v rámci OPLZZ

19.02.2009: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ), vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek