Výzva č. 95 pro předkládání GP 1.1 - Posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních par

21.07.2012:

Cílem výzvy je přispět ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků s důrazem na rozvoj sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů.