Výzva pro předkládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územn

11.04.2012:
Globálním cílem této oblasti podpory je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb.