Výzva pro předkládání grantových projektů OP LZZ „Sociální ekonomika“

02.04.2009: Cílem podpory výzvy č. 30 je sociální začleňování sociálně vyloučených osob a osob ohrožených sociálním vyloučením, včetně odstraňování bariér v jejich přístupu k zaměstnání.

Zdroj: Evropský sociální fond ČR, Zobrazit celý článek