Vzdělávejte se pro růst! - regiony (OP LZZ)

01.10.2011: Globálním cílem této oblasti podpory je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů vybraných ekonomických činností v kraji.
Více informací naleznete zde: Vzdělávejte se pro růst! - regiony