Zahájení 2. fáze projektu „Vzdělávejte se!“

24.07.2009:

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo 2. fázi projektu „Vzdělávejte se!“. Projekt, na který je určena 1 miliarda Kč, umožní zaměstnavatelům získat finanční prostředky na vzdělávací aktivity a cestovní náhrady. Zároveň mohou firmy získat peníze na úhradu mzdových nákladů nebo náhrad mezd zaměstnanců, kteří se vzdělávacích kurzů účastní.