Zahájení činnosti externího administrátora v oblasti podpory 3.3 (OP LZZ)

29.05.2012:

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených na trh práce uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností EuroProfis, s.r.o., která bude vykonávat roli externího administrátora v dané oblasti s cílem posílit administrativní zajištění výzev č. 56 a 68.