Zahájení činnosti externího administrátora výzvy č. 75 v oblasti podpory 3.3 (OP LZZ)

07.09.2012:

Vzhledem k rozsahu předložených a schválených grantových projektů OP LZZ v oblasti podpory 3.3 - Integrace sociálně vyloučených na trh práce uzavřelo MPSV na základě výběrového řízení smlouvu se společností EuroProfis, s.r.o., která bude vykonávat roli externího administrátora v dané oblasti s cílem posílit administrativní zajištění výzvy č. 75 (také 56 a 68), s účinností od září 2012.