Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 19 (OP LZZ)

27.08.2011:

Evropský sociální fond v ČR upozorňuje žadatele, že předkládání projektových žádostí do výzvy č. 19 „Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit“ bylo v pátek 26. 8. 2011 v 11:00 hod pozastaveno. Informace byla publikována na webových stránkách ESF v ČR.

Důvodem je vysoký počet předložených žádostí, které celkově svými požadavky na finanční prostředky převyšují zbývající volné prostředky v této výzvě.

Více informací naleznete zde: Zastavení příjmu projektových žádostí do výzvy č. 19