10. 3. 2010 - Seminář k vyhlášeným výzvám v rámci PO 3, OP VaVpI

25.02.2010: Dne 10. 3. 2010 se v Praze uskuteční seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky a Výzvě číslo 2.3 - Informační infrastruktury pro VaV, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.