2,2 miliardy z OP VaVpI na podporu popularizace vědy a techniky

13.07.2010: MŠMT uvolní přes dvě miliardy korun z evropských fondů na výstavbu tzv. science learning center v rámci výzvy Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky. Cílem v zahraničí velmi oblíbených science learning center je představit vědu a techniku široké veřejnosti zábavnou a jednoduchou formou.
Na vznik a rozvoj science learning center a menších tzv. návštěvnických center (ta jsou zaměřena na propagaci především specializovaných výsledků vědy a výzkumu) měly vysoké školy a vědecké instituce možnost do konce června žádat o příspěvky z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Úspěšné projekty si mezi sebe rozdělí 2,2 miliardy korun. V rámci již ukončené výzvy 1.3. Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky obdrželo MŠMT celkem 32 projektů požadujících přes 5,5 miliardy korun.

Více informací naleznete zde    .